МОНГОЛД ҮЙЛДВЭРЛЭВ АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ЧУУЛГАН
Бүртгэл дууссан байна
Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.