МОНГОЛД ҮЙЛДВЭРЛЭВ АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ЧУУЛГАН
АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ХЭТИЙН ТӨЛӨВ БА ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫ ШИНЭЧЛЭЛ

Аж үйлдвэрийн сайд Дондогдоржийн Эрдэнэбат Илтгэл танилцуулна

undefined

I Хэсэг: АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛҮҮД

Хөтлөгч

undefined

Хуралдааны зочид

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

II ХЭСЭГ: ЭКСПОРТЫН ЧИГ БАРИМЖААТАЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

Хөтлөгч

undefined

Хуралдааны зочид

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

III ХЭСЭГ: ХУДАЛДААНЫ БОДЛОГООР ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ НЬ: ХҮНДРЭЛ БА БОЛОМЖ

Хөтлөгч

undefined

Худалдааны зочид

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

IV ХЭСЭГ: АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ТЕХНОЛОГИ БА ХҮНИЙ НӨӨЦ

Хөтлөгч

undefined

Илтгэгч

undefined

Хуралдааны зочид

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

V ХЭСЭГ: АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАХ БОЛОМЖ

Хөтлөгч

undefined

Илтгэгчид

undefined

Хуралдааны зочид

undefined

undefined

undefined

Б.Мэдрээ – Худалаа Хөгжил Банкны гүйцэтгэх захирал

undefined

VI ХЭСЭГ: ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСЛҮҮДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Хөтлөгч

undefined

Илтгэгчид

undefined

undefined

undefined

undefined

Хуралдааны зочид

undefined

undefined

undefined

undefined

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.