МОНГОЛД ҮЙЛДВЭРЛЭВ АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ЧУУЛГАН
ХАИРИ АЛ- ЖАМАЛ

undefined

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.